Ondernemerschap schooljaar 2020-2021 op de campus Sint-Rembert Torhout.

Beste leerling en ouder(s)


Leerlingen van de derde graad kunnen volgend schooljaar 2020-2021 in een samenwerkingsverband met het volwassenenonderwijs een opleiding ondernemerschap volgen.  Daarin komen volgende onderwerpen aanbod:


- Start-up  van een eigen zaak

- Financiële, fiscale en boekhoudkundige aspecten van een zaak

- Regelgeving en vergunningen

- Handelsdocumenten

- Contracten en verzekeringen

- PR voor je zaak

- Opstellen van een ondernemersplan om een eigen zaak te starten


De opleiding loopt over 2 schooljaren en bestaat uit 140 lestijden en is gratis voor de leerlingen van de derde graad, mits enkel de betaling van 30€ voor het handboek.


We geven ieder jaar een toelichting over de organisatie van deze opleiding, echter door COVID-19 gaat het infomoment op vrijdagavond 28 augustus NIET door.


Via de bovenstaande video kunnen jullie de info nalezen.


Inschrijven kan via de webshop:

https://www.cvosvgbrugge.com/product-page/ondernemerschap-20-21-st-rembert-torhout  

voor de opleiding “Ondernemerschap 1 Torhout”

Opgelet: het zijn de gegevens van de leerling die zal deelnemen aan ondernemerschap die moeten ingevuld worden. Gelieve daarom de gegevens van hem/haar volledig in te vullen bij inschrijving in de opleiding.


De opleiding start op maandag 21 september van 17u15 tot 18u55  in de gebouwen van het VTI Torhout, Papebrugstraat 8a, 8820 Torhout. De leerkracht zal u daar op wachten.

Na inschrijving zal u verder op de hoogte worden gehouden.Met vriendelijke groet, namens het directieteam van de scholengroep